Badvatten

Kommunen tar vattenprover på både kommunala och privata badplatser regelbundet hela sommaren.

Provresultaten publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där kan du se badvattnets kvalitet samt vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället.

Sidan uppdaterad 12 juni 2018 Kommentera sidan