Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel/Hälsoskydd/Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter

Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter

Lokaler som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken ska anmälas till kommunen.

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken ska en anmälan göras till kommunen. Anmälan ska göras i god tid innan lokalen tas i bruk och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Anmälan gäller helt nya lokaler, tillbyggnad, eller när man planerar att ändra användningen på redan befintliga lokaler. Anmälan ska vara skriftlig. Anmälningsblanketter finns i blankettarkivet.

Om du inte har gjort en anmälan innan lokalen tagits i bruk kan du få betala en miljösanktionsavgift. Tänk även på att när du inrättar en ny lokal eller ändrar en befintlig lokal kan det krävas en bygganmälan/bygglov.

Lokaler med anmälningsplikt

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Undervisningslokaler såsom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, specialskola och resurscenter.
  • Solarium som upplåts åt allmänheten.

Även ambulerande verksamheter inom ovan uppräknade grupper utan egen lokal som träffar sina kunder hemma hos kunden är anmälningspliktiga.

Utformning av lokaler

För dig som driver en verksamhet dit allmänheten har tillträde ställs det vissa krav på hur du ska utforma och inreda lokalen. Det gäller saker som städning, utrymme, ventilation med mera.
Exakt vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har samt i vilken omfattning.

Socialstyrelsen har mer information om detta. Se deras allmänna råd för lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet och deras handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Din egenkontroll

För verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken krav på att det ska finnas en dokumenterad egenkontroll. Det betyder att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och vilka risker som finns.

En väl inredd lokal, god hygien och egenkontroll samt kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

Kontakta kommunen om du är osäker vad som gäller för din lokal eller verksamhet.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan