Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel/Hälsoskydd/Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter

Anmälningspliktiga lokaler och verksamheter

Lokaler som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken ska anmälas till kommunen.

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken ska en anmälan göras till kommunen. Anmälan ska göras i god tid innan lokalen tas i bruk och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Anmälan gäller helt nya lokaler, tillbyggnad, eller när man planerar att ändra användningen på redan befintliga lokaler. Anmälan ska vara skriftlig. Anmälningsblanketter finns i blankettarkivet (se länk till höger).

Om man inte gjort anmälan innan lokalen tagits i bruk kan man få betala en miljösanktionsavgift. Tänk även på att när man inrättar en ny lokal eller ändrar en befintlig lokal kan det krävas en bygganmälan/bygglov.

Lokaler med anmälningsplikt

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Samtliga skolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter.

Kontakta oss om du är osäker vad som gäller för din lokal eller verksamhet.

Sidan uppdaterad 2 november 2011 Kommentera sidan