VA & Fjärrvärme


Jens Olsén

VA och fjärrvärmechef
jens.olsen@morbylanga.se
Tfn: 0485 - 47057

Ingulf Fagö

Driftchef Va och Fjärrvärme
0485-470 44
ingulf.fago@morbylanga.se


Rörnätet

Peter Eriksson

Rörnätschef
peter.eriksson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 41


Taxor och avgifter / Frågor kring lån vid VA-anslutning

Maj Wahlström

vattenfjarrvarme@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 43 


Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Billy Gidö

Projektledare VA
Tfn: 0485-470 55
billy.gido@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 13 augusti 2019 Kommentera sidan