VA & Fjärrvärme


Jens Olsén

VA och fjärrvärmechef
jens.olsen@morbylanga.se
Tfn: 0485 - 47057


Rörnätet

Peter Eriksson

Rörnätschef
peter.eriksson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 41


Taxor och avgifter / Frågor kring lån vid VA-anslutning

Maj Wahlström

Fjärrvärme- och VA-administratör
maj.wahlstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 43

Susanne Johansson

VA-administratör
susanne.johansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 32


Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Peter Asteberg

Projektledare infrastruktur
Tfn: 0485-470 37
peter.asteberg@morbylanga.se

Billy Gidö

Projektledare VA
Tfn: 0485-470 55
billy.gido@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 13 augusti 2019 Kommentera sidan