Samhällsbyggnad

Mikael Kaiser

Tillförordnad samhällsbyggnadschef
mikael.kaiser@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

 • Bygglov 
 • Plan
 • miljö
 • Karta/GIS

Fredrik Meurling

Planchef 
fredrik.meurling@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 51

 • Detaljplaner och översiktsplan

David Andersson-Junkka

Samordnare på bygglov
david.andersson.junkka@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 89

Fredrik Wermelin

Mark- och exploateringschef
fredrik.wermelin@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 52

 • Mark och exploatering
 • Infrastruktur
 • Kollektivtrafik

Jon Tinnert

Tillförordnad Miljöchef
jon.tinnert@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 87

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Smittskydd
 • Alkohol- och tobakstillsyn
 • Livsmedelstillsyn
 • Vattenförvaltning

Oscar Björk

Gatu- och servicechef
oscar.bjork@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 42

 • Hamnar
 • Grönytesskötsel
 • Gator och vägar
Sidan uppdaterad 28 juli 2022 Kommentera sidan