Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Kontakter Bygga, Bo & Miljö

Kontakter Bygga, Bo & Miljö

Mikael Kaiser

Tf. Samhällsbyggnadschef
mikael.kaiser@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

  • Miljö- och hälsoskydd
  • Smittskydd
  • Alkohol- och tobakstillsyn
  • Livsmedelstillsyn
  • Vattenförvaltning
  • Mark och exploatering
  • Infrastruktur
  • Plan och bygg

Tobias Meister

Mätningsingenjör
E-post: kartmat@morbylanga.se
Tfn direkt: 0485-470 37


Jens Olsén

VA och fjärrvärmechef
jens.olsen@morbylanga.se
Tfn: 0485 - 47057

  • Vatten & Avlopp
  • Fjärrvärme 
Sidan uppdaterad 15 augusti 2019 Kommentera sidan