Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Flytta till södra Öland/Frågor och svar

Frågor och svar

Innan du flyttar hit har du kanske frågor som du behöver svar på? Vi har samlat några av de frågor vi ofta får, tillsammans med svaren på dem. Du är självklart också välkommen att kontakta vårt servicecenter, så hjälper de dig med svaren på mer specifika frågor.

Hur hittar jag en bostad på södra Öland?

Läs mer under Leva och bo

Har jag som nyinflyttad förtur till hyresrättskön vid det kommunala bostadsbolaget?

Nej, Mörbylånga Bostad AB lämnar ingen förtur. 

Läs mer om hyresregler på Mörbylånga Bostads webbplats

Har kommunen en tomtkö?

Är du intresserad av en tomt, kontakta mark- och exploateringsavdelningen (via kommunens servicecenter, 0485-470 00).

Hur söker jag förskoleplats till mitt barn?

Ansökan till kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via ett formulär. Om du vill ansöka om plats på privat förskola vänder du dig direkt till dem.

Läs mer om förskoleverksamheten

Vilket stöd finns för mig som är äldre i Mörbylånga kommun?

Kommunen har som uppdrag att tillhandahålla den hjälp du behöver för att bibehålla funktioner och livskvalitet även under ålderdomen. De hjälpinsatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso– och sjukvårdslagen (HSL).

Läs mer om äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

Vilka kommunikationer och utbud av kollektivtrafik finns det på södra Öland?

Kollektivtrafiken på södra Öland gör det möjligt att pendla till skola och arbete. Det finns även tätortstrafik på sträckan Kalmar-Färjestaden och närtrafik som komplement till den ordinarie linjebusstrafiken. Kalmarsundstrafiken har sommartid en färjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden.

Läs mer om kollektivtrafik på södra Öland

Vilka möjligheter till sjuk- och tandvård finns det i Mörbylånga kommun?

Läs om sjuk- och tandvård på Landstinget i Kalmar läns webbplats 

Sidan uppdaterad 15 februari 2016 Kommentera sidan