Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Fiber

Fiber

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och ibland lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

I Mörbylånga kommun går fiberutbyggnaden på högvarv. Kommunen bygger inget fibernät i egen regi utan utbyggnaden sker av privata aktörer. Nedan finns redovisat statusläget.

Är du intresserad av att beställa fiber är det lättast att kontakta den aktör som är aktiv eller har byggt ut sitt fibernät i just ditt område.

Kontaktuppgifter till aktörer som bygger ut fibern

IP-only: http://oland.ip-only.se/

Zitius (Telias landsbygdsbolag): www.fibertillalla.se

I de tätorter där Telia redan byggt ut fibernätet kan man beställa fiber på http://www.oppenfiber.se/

Utbyggnadsplan

Tabellen nedan visar status för fiberutbyggnaden per område (villor och flerbostadshus).

OmrådeStatusAktör
Färjestaden Utbyggt Telia 
Mörbylånga (exkl. Kyrkbyn) Utbyggt Telia
Stora Frö och Haga Park Utbyggt Telia
Saxnäs (delar av) Utbyggt Telia
Arontorp, Skogsby Utbyggt Telia
Gårdby Utbyggt Telia
Vickleby, Eriksöre, Karlevi  Utbyggt  Telia 
Kastlösa, Bjärby  Byggnation påbörjad  IP-only
Södra Möckleby, Degerhamn  Byggnation påbörjad IP-only 
Resmo, Gynge, Mysinge, S Bårby  Projekteringsstadie  IP-only 
Beteby, Bredinge, Rösslösa  Projekteringsstadie  IP-only 
Risinge, Lunda  Projekteringsstadie  IP-only 
Övre och Nedre Västerstad, Smedby  Projekteringsstadie  IP-only 
Mörbylilla, Ventlinge  Projekteringsstadie  IP-only 
Grönhögen med omnejd Projekteringsstadie IP-only 
Ottenby  Projekteringsstadie  IP-only 
Näsby, Enetri, Lindby, Eketorp  Projekteringsstadie  IP-only 
Östra Öland, från Össby till Frösslunda  Projekteringsstadie  IP-only 
Norra Möckleby  Projekteringsstadie  IP-only 
Glömminge, Aledal  Intresseinventering IP-only/Zitius (Telia) 
Saxnäs Intresseinventering IP-only/Zitius (Telia) 
Lökenäs Intresseinventering  IP-only/Zitius (Telia) 
Tveta Intresseinventering  Zitius (Telia) 
Kalkstad, Lenstad Intresseinventering  IP-only 
Sidan uppdaterad 14 februari 2017 Kommentera sidan