Ölands vattenråd - en samlad kraft för Ölands vatten

Ölands Vattenråd är en ideell förening vars ansvarsområde omfattar Öland med tillhörande kustvatten

Logga Ölands vattenråd

Ölands Vattenråd är en ideell förening vars ansvarsområde omfattar Öland med tillhörande kustvatten.

Ölands Vattenråd ska arbeta för att öka medvetenheten om vårt ömtåliga grundvatten, våra säregna bäckar och åar och kustvattnen över hela Öland. I rådet samarbetar jordbruk, turism och fiske, men också naturföreningar som Naturskyddsföreningen och intresserade privatpersoner.

Vill du vara med och värna Ölands vatten?

Ölands vattenråd vill ha fler engagerade medlemmar. Det kan vara hembygdsföreningar, byalag och andra föreningar som har ett vattendrag inom sitt geografiska område. Det kan också vara hamnföreningar, fiskeföreningar och privatpersoner som påverkas av hur vattenkvaliteten har försämrats och vill göra något åt det.

Vattenrådet kan dessutom vara en kanal för finansiering av åtgärderna men vattenrådet har inga egna pengar för åtgärder. Ölands vattenråd kan också ordna nätverksträffar och studiebesök för lokala initiativ för att få utbyte av tankar, idéer och inspiration.

Sidan uppdaterad 22 mars 2021 Kommentera sidan