Klimatsmarta resor för barnen

Mörbylånga kommun satsar nu på två eldrivna flakcyklar för förskolorna i kommunen. Cyklarna laddas med grön el och varje cykel har plats för sex barn.

Detta är ett sätt att göra förskolan mer mobil och att barn ska kunna transporteras på ett klimatsmart och bekvämt sätt. Barnens möjligheter till utflykter vidgas samtidigt som resande sker fossilbränslefritt i linje med kommunens mål om att vara fossilbränslefri kommun 2025.

Kommunalråd Henrik Yngvesson inviger de nya elflakcyklarna som kommunen har köpt in. Kommunalråd Henrik Yngvesson får hjälp av barnen med att inviga de nya elflakcyklarna som kommunen har köpt in. Foto: Elvira Laneborg

Invigningen skedde i Torslunda och ett femtiotal barn och pedagoger från förskolorna i närheten hade slutit upp. Cyklarna väckte stor förtjusning och nyfikenhet bland barnen som gärna ville prova en åktur med kommunalrådet Henrik Yngvesson och miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg.

Tanken är att flakcyklarna ska rotera bland kommunens förskolor så att alla förskolor får chans att använda dem.

Barn som åker i flaket på en elfalkcykel Förskolebarnen ville gärna följa med i en premiärtur i den klimatsmarta elflakcykeln. Foto. Elvira Laneborg
Sidan uppdaterad 27 oktober 2015 Kommentera sidan