Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Projekt och aktiviteter/Europeiskt ö-samarbete förklimatet

Europeiskt ö-samarbete för klimatet

Den 28 mars deltog Öland, genom Ölands kommunalförbund, på ett möte i Europaparlamentet för att ställa sig bakom deklarationen om Smart Islands (smarta öar) - ett nätverk som ska skapa nya vägar till hållbarhet för EU:s öar. Deklarationen skrevs på under högtidliga former av ö-representanter från 12 länder.

"The Smart Islands Initiative" är en avsiktförklaring för hållbar utveckling, som statuerar att öar är extra lämpliga att använda för att testa ny teknik i omställningsarbetet. Öar är samhällen  i miniatyr och det är enklare att avgränsa och utvärdera insatser eftersom de har en tydlig geografisk yta.

Avsiktsförklaringen täcker över flera områden med koppling till hållbar utveckling, såsom energi, transport och mobilitet samt vatten och avfallshantering. Över 200 lokala och regionala myndigheter stöjder initiativet.

12 EU-parlamentariker, däribland Anna Hedh (S) från Mörbylånga, var medarrangörer för mötet vilket tyder på ett stort intresse för det arbete och de möjligheter som öarna har framför sig. Att mötet öppnades av den EU-kommissionär som är huvudansvarig för energifrågor, Dominique Ristori, är också ett tecken på att det finns ett växande intresse för öar inom EUs styrande organ. EU kommissionen håller på att ta fram ett stödprogram för öars energiomställning som troligen kommer lanseras under andra halvan av 2017.

Ölands representanter vid ceremonin i Bryssel var miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg samt Hans Sabelström (C). Undertecknade följer efter flera års samverkan med olika europeiska öar genom projekten Transplan (2009-2011), Isle Pact (2011-2013) och Smilegov (2013-2015).

Ölands kommunalförbund undertecknade Deklarationen Smart Islands Initiativ vid en ceremoni i EU-parlamentet. Foto Elvira Laneborg Ölands kommunalförbund undertecknade Deklarationen Smart Islands Initiative vid en ceremoni i EU-parlamentet. Foto: Elvira Laneborg

 

Sidan uppdaterad 30 mars 2017 Kommentera sidan