Solenergi

Öland är ett av Sveriges solsäkraste områden och solens strålar ger oss möjlighet till förnybar och säker solenergi. Solenergi, som kommer från solpaneler, kan användas för att värma våra hus och för att göra förnybar el. Solfångare ger solvärme. Solceller ger el. 

Både solfångare och solceller riktas förstås mot solen, helst åt söder. Om man kan placera solpanelerna både i söderläge och mot österläge och västerläge uppnås en längre produktionstid vilket kan vara klokt om man har tänkt sig att producera solenergi för eget behov. Om tanken är att sälja all produktion kan ett rakt söderläge ge en större totalvolym.

Solceller. Foto: Elvira Laneborg Använd solen till att producera energi. Foto: Elvira Laneborg

Solfångare finns i två huvudvarianter; vakumrörsolfångare och plana solfångare. Numera finns även solceller integrerade i t.ex. takmaterial. Solfångare ger mest när det är varmt ute, huvudsakligen i perioden maj till oktober. Solceller borde egentligen heta dagsljusceller eftersom de ger energi så fort det är ljust. Det finns tre typer att välja mellan: kiselsolceller, tunnfilmssolceller och hybrider. 

Solpaneler tycker inte om skugga, se därför till att placera panelerna så att inget skymmer dem. En liten skugga från en flaggstång kan ibland påverka hela anläggningen.

Priser och kvalitet varierar. Ta in information från flera leverantörer och jämför.

I Mörbylånga kommun krävs bygglov för solpaneler i detaljplanerat område och i områden med samlad bebyggelse men inte utanför planlagt område.
Här kan du läsa mer om bygglov.

Sidan uppdaterad 6 september 2019 Kommentera sidan