Fjärrvärmetaxa 2023

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2023 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 23 750 kr
Fast avgift: 4 692 kr/år
Förbrukningsavgift: 85,5 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2023 är en höjning med 0,8 procent jämfört med 2022 års taxa.

Sidan uppdaterad 27 mars 2023 Kommentera sidan