Fjärrvärmetaxa 2019

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2019 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 22 000 kr
Fast avgift: 3 144 kr/år
Förbrukningsavgift: 80,1 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2019 är en höjning med 2,4 procent jämfört med 2018 års taxa.

Sidan granskad 9 september 2019 Kommentera sidan