Fjärrvärmetaxa 2018

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2018 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 20 000 kr
Fast avgift: 3 144 kr/år
Förbrukningsavgift: 78,3 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2018 är en sänkning med 1,7 procent jämfört med 2017 års taxa.

Sidan uppdaterad 31 januari 2018 Kommentera sidan