Fjärrvärmetaxa 2022

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2022 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 22 000 kr
Fast avgift: 4 560 kr/år
Förbrukningsavgift: 84,9 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2022 är en sänkning med 4,2 procent jämfört med 2021 års taxa.

Sidan granskad 7 februari 2022 Kommentera sidan