Fjärrvärmetaxa 2020

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2020 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 22 000 kr
Fast avgift: 3 144 kr/år
Förbrukningsavgift: 86,3 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2020 är en höjning med 7,6 procent jämfört med 2019 års taxa.

Sidan uppdaterad 30 januari 2020 Kommentera sidan