Fjärrvärmetaxa 2017

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2017 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 20 000 kr
Fast avgift: 1 569 kr/år
Förbrukningsavgift: 79,6 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2017 är en sänkning med 4,1 % jämfört med 2016 års taxa.

Sidan uppdaterad 3 januari 2017 Kommentera sidan