Fjärrvärme - ett miljövänligt alternativ

Mörbylånga kommun har byggt fjärrvärmeanläggningar i både Mörbylånga och Färjestaden.

Fjärrvärmeverket i MörbylångaFjärrvärme från en panncentral med i huvudsak skogsflis som bränsle är ett miljövänligt alternativ när man ska värma upp bostäder, lokaler, skolor med mera. I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från en central anläggning. Man brukar säga att fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel byggd.

Mörbylånga kommun har byggt fjärrvärmeanläggningar i både Mörbylånga och Färjestaden. Utbyggnaden har främst skett i de centrala delarna av samhällena och där intresse funnits. Avsikten är att fortsätta bygga i takt med nya beslut och efter villaägarnas intresse.

Om fjärrvärme

Fjärrvärmen har vuxit stadigt genom åren och svarar idag för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet. Med dagens klimatproblem har fjärrvärmen mycket goda förutsättningar att expandera ytterligare.

Våra hem behöver värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp.

Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på.

Så fungerar det

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 95 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en undercentral i varje fastighet. I den finns två värmeväxlare, som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom husets system utan fjärrvärmevattnet cirkulerar mellan värmeverket och fastigheten för att värmas upp på nytt i värmeverket.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan