Klimatkompensering

Nu klimatkompenserar vi kommunala resor.

Knappt 15 % förnybart bränsle i de kommunala fordonsparkerna idag ska bli
100 % förnybart inom 16 år. För att nå Fossilbränslefri Region 2030 behöver fler välja klimatsmart resande framför bil och flyg som drivs med fossila bränslen, eller skippa resan helt!

Torsås, Kalmar och Mörbylånga är först i Kalmar län med att införa ett system för klimatkompensering av resor som sker i kommunal verksamhet. En gemensam modell har arbetats fram som bygger på att en avgift genereras för resor med flyg och med bil med fossilt bränsle. Pengarna som samlas används för att finansiera klimat- och miljöförbättrande åtgärder som ska underlätta för kommunanställda att resa och agera klimatsmart. Det kan handla om inköp av elcyklar, webbmötesutrustning, ruttoptimeringsinsatser, laddstolpar för elfordon eller andra bra idéer som dyker.

- Vi är glada att våra politiker går före och inför ett system för att ställa om det kommunala resandet i mer klimatsmart riktning. Klimatkompensering är en åtgärd bland flera för att jobba med minskad klimatpåverkan från resor, säger miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun.

Arbetet är en del i länets gemensamma arbete för NoOil, Fossilbränslefri Region 2030 och av Mörbylånga kommuns målsättning om att vara Fossilbränslefri kommun 2025. Andra aktuella insatser som behövs på vägen är att byta ut befintlig bilpark till fordon med förnybart bränsle, införa en mötes- och resepolicy, bygga ut infrastrukturen för förnybara bränslen och bli bättre på att använda resfria möten.

Modell för stegvis klimatkompensering Mörbylånga kommun klimatkompenserar för resor med flyg samt med vissa bilar med fossilt bränsle. Klimatkompensationen sker stegvis med stigande avgifter ju närmre slutmålåret då alla resor ska vara fossilbränslefria.
Sidan granskad 1 april 2016 Kommentera sidan