Klimatkompensering

Mörbylånga kommun införde redan 2014 klimatkompensering för resor som sker i kommunal regi. En intern avgift läggs till alla resor som sker med flyg och med bil som drivs av fossilt bränsle. Systemet fokuserar på omställning och uppmuntrar och gynnar klimatsmarta sätt att resa. När alla kommunens resor sker på ett klimatvänligt sätt har klimatkompenseringen spelat ut sin roll.

År 2020 ska alla samhällsbetalda person- och godstransporter i Kalmar län vara klimatneutrala. För att nå dit måste offentliga sektorn välja klimatsmart resande framför bil och flyg som drivs med fossila bränslen, eller skippa resan helt!

Mörbylånga kommun klimatkompenserar resor som sker i kommunal verksamhet. Systemet infördes 2014. En avgift genereras för resor med flyg och med bil med fossilt bränsle. Avgiften höjs vart tredje år för att det ska bli allt mer oattraktivt för verksamheterna att resa med ett högt klimatavtryck.

Pengarna som samlas används för att finansiera klimat- och miljöförbättrande åtgärder som underlättar för kommunanställda att resa och agera klimatsmart. Det kan handla om inköp av elcyklar, webbmötesutrustning, ruttoptimeringsinsatser, laddstolpar för elfordon eller andra bra idéer som dyker.

Arbetet är en del i länets gemensamma arbete för NoOil, Fossilbränslefri Region 2030 och av Mörbylånga kommuns målsättning om att vara Fossilbränslefri kommun 2025. Andra aktuella insatser som behövs på vägen är att byta ut befintlig bilpark till fordon med förnybart bränsle, bygga ut infrastrukturen för förnybara bränslen och bli bättre på att använda resfria möten.

Modell för stegvis klimatkompensering Mörbylånga kommun klimatkompenserar för resor med flyg samt med vissa bilar med fossilt bränsle. Klimatkompensationen sker stegvis med stigande avgifter ju närmre slutmålåret då alla resor ska vara fossilbränslefria.
Sidan uppdaterad 6 september 2019 Kommentera sidan