Energieffektivisering

I arbetet med att bli en fossilbränlsefri kommun 2025 arbetar vi med att effektivisera energianvändningen i de kommunala byggnaderna, såväl i kommunhuset som t.ex. i våra skolor och äldreboenden.

Vi måste även minska energiåtgången och klimatpåverkan från våra transporter. De fordon som vi använder i Mörbylånga kommun ska successivt bytas ut mot mer miljövänliga och bränslesnåla fordon. Kommunkoncernens lätta fordonspark släpper ut cirka 380 ton fossil koldioxid per år och ungefär 3 av 4 fordon är miljöfordon. Dessa siffor ska förbättras rejält i och med att nya avtal för fordon tas i bruk under 2016 och 2017. Mörbylånga kommuns inriktning för nyanskaffning av fordon är biogas och el. Elbilarna måste självklart laddas med grön el, någon som kommunen har avtal på.

Vi arbetar även för att höja andelen nyttjad kollektivtrafik och för att bli  bättre på att använda webbmötesteknik och resfria möten. En stor del av kollektivtrafiken från och med augusti 2017 ska köras på biogas. De fordon som inte kan köras på biogas kommer att drivas med syntetiskt biobränsel HVO (HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil eller vätebehandlad vegetabilisk olja). Det finns även planer på att byta ut diesel mot HVO i de fordon som tekniska avdelningen använder.

När det gäller energieffektivisering i kommunens fastigheter är det av högsta prioritet att byta ut oljan som uppvärmningsform. Kommunen satsar 19 miljoner kronor under en tre-års-period för att energieffektivisera och byta till förnybara energikällor. Det är bara Skogsbygården och Torslunda skola som har fossil uppvärmning kvar. Deras uppvärmningssystem ska bytas under 2016 och 2017. 

Sidan granskad 1 april 2016 Kommentera sidan