Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Driftinformation/Sanering av ledningsnätet Triberga-Alby

Sanering av ledningsnätet Triberga-Alby

Under sommaren påbörjade Mörbylånga kommun en undersökning av vattenledningsnätet. Denna undersökning är nu klar och kommunen går nu in i nästa fas av projektet och startar renoveringen av huvudvattenledningen i Triberga och Alby.

Arbetet kommer att utföras etappvis med start i höjd med det nya vattenverket i Triberga för att sedan fortsätta norrut. Varje etapp beräknas ta uppemot fyra veckor att slutföra.

För att boende som är kopplade direkt till huvudledningen ska ha obruten vattenleverans, så kommer provisoriskt vatten att dras fram via ledningar ovan mark som kopplas in till berörda fastigheter primärt genom vattenutkastare. Övriga, det gäller främst de som bor på motsatt sida av länsväg 925 i förhållande till huvudledningen, kommer inte att beröras av detta. Kortare avbrott och viss missfärgning kan förekomma hos de påverkade fastigheterna. Individuella lösningar, om man t.ex. inte har vattenutkastare, kan komma att bli aktuella och kommunen kommer att kontakta alla berörda parter i möjligaste mån inför de olika etapperna.

När en etapp är färdig och bakterieproverna blivit godkända så fortsätter arbetet etapp för etapp norrut.

Med anledning av denna renovering vill vi även informera om följande:

  • I samband med denna entreprenad kommer även en genomgång av samtliga mätarplatser att utföras för att säkerställa att de är utformade på rätt sätt. Detta för att området är utvalt av Mörbylånga Kommun som första område att förses med den senaste tekniken vad gäller vattenmätare hos abonnent och på ledningsnät. Exakt vilket fabrikat eller vilken leverantör som kommer att användas är inte fastställt men en korrekt mätarplats är ändå nödvändig oavsett. Mer information om detta kommer.
  • De fastighetsägare som berörs av schakter och provisoriskt vatten kommer att kontaktas särskilt innan något grävande sker.
  • Ytterligare information kommer att skickas ut under projektets gång.
  • P.g.a. covid-19 så kommer tyvärr inget offentligt informationsmöte att kunna hållas.
  • Svatek AB, som är upphandlad entreprenör, kommer att etablera sig vid det gamla vattenverket i Triberga så länge arbetet pågår i Tribergaområdet.
  • Vid frågor om projektet maila: vattenfjarrvarme@morbylanga.se eller kontakta Mörbylånga kommuns servicecenter på 0485-470 00 eller via kommunens chattfunktion på webb och app.
  • För praktiska och platsspecifika frågor kontakta entreprenörens representant, Kristoffer Björn på 070-378 53 46 eller kristoffer@svatek.se
Sidan uppdaterad 25 september 2020 Kommentera sidan