Kungörelser bygglovsärenden

När en bygglovsansökan avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, eller vid större åtgärder utanför detaljplan, ska alltid berörda sakägare få meddelande om detta så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga. Här ser du aktuella kungörelser som gäller bygglov.

Bygglov för telemast på fastighet Björnhovda 25:2, Färjestaden

Masten är en 42 meter hög telemast (ett ostagat fackverkstorn) med tillhörande 8 m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att placeras på fastigheten Björnhovda 25:2 ca 45 meter norr om rondellen Äppelvägen/Skogsgatan i Färjestaden, se karta nedan.

Bygglov Skede
Bygglov för telemast Tid för synpunkter: 27 mars - 18 april 2019

Bygglov för telemast på fastighet Släggan 2, Mörbylånga

Masten är en 36 meter hög monopole telemast (en ostagad mast) med tillhörande 2 m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att placeras i sydvästra hörnet på fastigheten Släggan 2, ca 50 meter söder om Köpmangatan i Mörbylånga mellan Mörbylånga Bostads kontor och Skansenskolan, se karta nedan.

 Bygglov Skede
 Bygglov för telemast Tid för synpunkter: 27 mars - 18 april 2019

Lämna synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt med uppgift om egen fastighetsbeteckning till: Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggverksamheten
386 80 Mörbylånga

Eller till: miljobygg@morbylanga.se

Eventuella frågor besvaras av Plan- och byggverksamheten tel: 0485-470 00.

Sidan uppdaterad 28 mars 2019 Kommentera sidan