Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Rivningslov och marklov

Rivningslov och marklov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom områden med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

AQ44
 

Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs för de flesta rivningsarbeten.

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Sidan uppdaterad 23 augusti 2017 Kommentera sidan