Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan få för att kunna utföra nödvändiga åtgärder i bostaden så att man kan bo kvar i det egna hemmet.

Ansökan

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag måste en ansökan fyllas i. Till ansökan bifogas intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Sådana intyg kan utfärdas av till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor.

Du som söker bidrag har rätt att få hjälp från handläggare att fylla i ansökan. Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och handläggaren.

När kommunen fått ansökan och intyg utreder handläggare ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, SFS 1992:1574).

Beslutet kan överklagas.

Information

Mer information finns i broschyren om bostadsanpassningsbidrag och i Boverkets webbhandbok om bostadsanpassning. Handläggare för bostadsanpassning kan ge svar på ytterligare frågor. Har du kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast eller ärendehandläggare för äldre- och handikappomsorg kan även de ge upplysningar.

Sidan granskad 8 december 2017 Kommentera sidan