Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bostäder, tomter, verksamhetsmark och lokaler/Användning av kommunal naturmark

Användning av kommunal naturmark

Kommunal mark ska tillgodose allmänhetens olika intressen och värna om den biologiska mångfalden. Den har olika karaktär beroende på vilka syften den ska fylla.

Olovlig användning av kommunal mark

Alla former av privata anläggningar utanför den egna tomtgränsen, som du inte har tillstånd för, är en olovlig anläggning. Olovliga anläggningar kan göra att området ser skräpigt ut och att området blir svårare för Mörbylånga kommun att sköta. Det kan också göra att medborgare och besökare upplever den kommunala marken som privat och att människor och djur hindras från att ha tillgång till kommunala naturområden.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Bilar, husbilar, husvagnar, båtar, släp och andra fordon
  • Skjul, lekstugor och andra byggnader
  • Vedhögar/upplag
  • Studsmattor
  • Trädgårdsmöbler
  • Privata odlingar
  • Komposter och trädgårdsavfall
  • Staket eller andra inhägnader som begränsar eller försvårar tillträdet till allmän mark

Har du någon form av olovlig anläggning på kommunens mark behöver du ta bort den snarast möjligt. Har du en stor anläggning som tar lång tid att ta bort ber vi dig att ta kontakt med oss för att komma överens om en tidsplan.

Om ingen åtgärd sker inom rimlig tid kan Mörbylånga kommun vidta rättsliga åtgärder. Vi önskar att vi inte behöver göra det och uppmanar istället dig som fastighetsägare att ta ditt ansvar och värna om de kommunala naturmarkerna.

Fordon

Fordon ska förvaras inom den egna tomten eller på annan tillåten plats. Ägare till felparkerade fordon riskerar att få parkeringsböter. Om parkeringsböterna ignoreras kan fordonet så småningom komma att forslas bort och skrotas på ägarens bekostnad. Behöver din bil skrotas lämnar du in den hos en auktoriserad bilskrotningsfirma.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen. Det kan bidra till övergödning, att oönskade och invasiva arter sprids och kan vara olagligt enligt miljöbalken.

Kompostera gärna ditt trädgårdsavfall i en kompost inom den egna tomten. Det finns möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall av Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR. Ett annat alternativ är att lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Träd är värdefulla

Träd gör stor nytta för människor, både psykiskt och fysiskt. Dessutom är många djur och växter beroende av träd som livsmiljö och för näring. Träd kan även vara skyddade av biotopskyddet, kulturmiljölagen eller i detaljplan.

Mörbylånga kommun tar generellt inte ner träd för att de skuggar, fäller löv eller skymmer utsikten. Träd tas bland annat ner av säkerhetsskäl eller för att gynna andra träd som behöver mer utrymme för att utvecklas på ett bra sätt. Döda eller döende träd sparas i vissa områden till nytta för den biologiska mångfalden.

Det är olagligt att sköta, klippa eller på annat sätt förändra mark, träd eller andra växter som tillhör kommunen eller någon annan fastighetsägare om du inte har tillstånd för det. En gren eller rot som växer in på din fastighet och är till besvär får du skära bort, så länge det inte är någon risk att växten tar skada, men fråga först om fastighetsägaren själv vill utföra åtgärden. Träd behöver vårdas på rätt sätt. Felaktig beskärning och toppkapning kan leda till rötskador och osäker greninfästning och att ett friskt träd blir ett riskträd.

Skötselavtal

Om du vill sköta en del av ett kommunägt område finns det möjlighet att teckna ett skötselavtal. Det kan ge dig rätt att sköta området genom att till exempel röja sly och klippa gräs med tätare intervall än vad kommunen skulle ha gjort. Vilken typ av skötsel det handlar om beror på områdets karaktär och syfte.

Även om ett skötselavtal tecknas är området fortfarande allmän mark och måste vara tillgängligt för allmänheten. Ett skötselavtal ger inte rätten att ha privata anläggningar i området och någon ersättning betalas inte ut.

Sidan uppdaterad 23 september 2020 Kommentera sidan