Till innehåll på sidan
En flicka i 10-årsåldern sitter böjd över en bok på en klassbänk.
Förskola, skola och utbildning

Bra start på nya terminen för Torslunda skola!

Torslunda skola i Mörbylånga kommun har fått fina omdömen efter en grundlig kvalitetsgranskning av Skolinspektionen. Skolans ansträngningar och arbete inom olika områden har gett bra resultat, med höga betyg och positiva kommentarer.

Skolinspektionens bedömning av Torslunda skola visar att skolan når höga kvalitetsnivåer inom flera viktiga områden. Här följer en sammanfattning av granskningens resultat:

Rektors ledarskap:

Skolinspektionen betonar att rektorn på Torslunda skola leder och styr skolans utveckling i hög utsträckning. Genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och regelbundna analyser involveras lärare och övrig personal för att säkerställa skolans framgång.

Undervisning:

Undervisningen på skolan främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden i hög utsträckning. Lektionerna är strukturerade och målfokuserade, och lärarna anpassar undervisningen för att möta elevernas olika behov och kunskapsnivåer.

Trygghet och studiero:

Skolans arbete för att skapa en trygg skolmiljö och främja studiero har gett positiva resultat. Genom klassrumsregler, strukturerad lektionsplanering och aktivt stöd från personalen skapas en lugn och inkluderande atmosfär.

Bedömning och betygssättning:

Förutsättningarna för att säkerställa likvärdigheten i bedömningar och betyg ges i hög utsträckning. Skolans speciallärare arbetar individuellt och i grupper för att stödja elevernas kunskapsutveckling och säkerställa rättvisa bedömningar.

Skolinspektionen avslutar granskningen av Torslunda skola med positiva betyg och konstaterar att skolan uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning.

Vi är tacksamma och stolta över det arbete och engagemang som skolan och personalen kontinuerligt lägger ner för att skapa en inspirerande och framgångsrik lärmiljö för våra elever. Tillsammans ser vi fram emot fortsatta framsteg och utveckling.

Kontakt och mer information

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats: www.skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 2024-01-16 Publicerad: 2024-01-16
Gå till topp