Till innehåll på sidan
Allmän

Bekräftad fågelinfluensa i Mörbylånga kommun

Resultatet av provsvaren av de döda fåglar som skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), har nu bekräftats vara fågelinfluensa av typen H5N1.

Uppdaterad information, 2023-07-12

Fågelinfluensa av typen H5N1 har tidigare konstaterats av Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) vid provtagning på skrattmås och är nu även konstaterat på gråtrut.  Provsvar på analyserad svan har varit negativt.  

Även om risken är liten för människor att smittas av fågelinfluensan, ska vi undvika direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är alltid viktigt med god handhygien speciellt efter kontakt med djur. Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar. 

Smittskyddsrekommendationer 

  • Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör gå igenom sina smittskyddsrutiner för att förhindra introduktion av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck. Foder och vatten ska ges inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär. 
  • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar. 
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör vi ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar. 
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt. 

Uppdaterad information hittar du på länsstyrelsens webbplats. 

Rapportera döda fåglar på kommunal mark

Har du hittat en död fågel på kommunal mark så kontakta oss genom att göra en felanmälan. Vi kommer då att hämta fågeln och anmäla det till ”Rapportera vilt” så att även Statens veterinärmedicinska anstalt får informationen.

Gör en felanmälan.

Hantera döda fåglar på privat mark

Om du hittar en död fågel på din mark/tomt som du måste flytta på ska fågeln hanteras med försiktighet. Du kan gräva ner fågeln på en lämplig plats på din tomt eller slänga den i hushållsavfallet. Ha alltid handskar på dig och tvätta händerna efteråt.

Så gör du för att slänga den i hushållsavfallet:

  1. Ha handskar på dig
  2. Lägg fågeln i dubbla svarta soppåsar
  3. Förslut påsarna väl
  4. Släng i din soptunna
  5. Tvätta händerna

Om du hittar en död eller sjuk fågel ska du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär:

Rapportera vilt

Misstänkt utbrott av fågelinfluensa i Mörbylånga kommun

Senast uppdaterad: 2023-07-12 Publicerad: 2023-07-12
Gå till topp