Till innehåll på sidan
Samhällsplanering och trafik

Detaljplan vunnit laga kraft

Föreslagen detaljplan för fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3 (söder om Storgatan) har vunnit laga kraft.

Planen möjliggör för nya bostäder i östra Färjestaden.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2024.

Här hittar du länk till handlingarna. 

Senast uppdaterad: 2024-07-23 Publicerad: 2024-07-23
Gå till topp