Till innehåll på sidan
Samhällsplanering och trafik

Antagande av detaljplan för del av Skogsby 2:13 m.fl.

Den 18 januari 2024 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att anta detaljplan för del av Skogsby 2:13 m.fl.

Handlingarna för del av Skogsby 2:13 m.fl finns här.https://www.morbylanga.se/samhallsplanering-trafik/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/del-av-skogsby-213-med-flera/

Senast uppdaterad: 2024-01-26 Publicerad: 2024-01-26
Gå till topp