Till innehåll på sidan
Svenska flaggan vajar på flaggstång
Uppleva och göra

Ansök om svensk flagga eller fana

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar i nära anslutning till Sveriges Nationaldag den 6 juni. Flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med nationaldagen.

Enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga.

Fana kan ansökas om från föreningar och organisationer. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2024. Ansökan skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

Blanketterna hittar ni här.

 

Föreningar och organisationer

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om en svensk fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 februari 2024.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Riksdagsförvaltningen genomför ett samarbete med syfte att sprida ökad kunskap dels om flaggan som symbol för Sverige, dels om riksdagens demokratijubileum. Ett begränsat antal flaggor, som varit hissade på riksdagshuset, kommer att delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga till egen föreningslokal/byggnad. Dessa flaggor överlämnas tillsammans med ett diplom med uppgift om vilket datum som flaggan har varit hissad. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 februari 2024.

Samtliga ansökningar till Stiftelsen Sveriges Nationaldag skickas till:

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Blanketterna hittar ni här.

Senast uppdaterad: 2023-11-16 Publicerad: 2023-11-16
Gå till topp