Till innehåll på sidan
Närbild på elever som ger high five till läraren.
Pressmeddelande

Alunskolan certifierad som Generation Pep Skola

Generation Pep skolorna i Mörbylånga kommun blir fler! Nu har även Alunskolan i Södra Möckleby på Öland blivit certifierad som Generation Pep Skola 2024. Inspirerande för både lärare och elever!

– Generation Pep blir väldigt betydelsefullt för Alunskolan. Det är viktigt att vi tar aktiviteterna till eleverna när eleverna har långt till sina fritidsaktiviteter, säger Camilla Lindström, biträdande rektor på Alunskolan.

Generation Pep är ett systematiskt arbete som pågår under hela skoldagen: under rasterna, som en del av lektionerna och på fritidshemmet.
Varenda fredag, på lunchrasten, har elever i olika årskurser tillsammans med lärare sprungit ett antal varv runt hela den stora skolgården.

– Detta gör vi oavsett väder, i ur och skur, förklarar Anna-Karin Svantesson, lärare fritidshem.

Det är en trogen skara som springer på fredagarna och antalet ökar hela tiden. Som mest har det varit 25 elever som sprungit.
Detta är inte illa för en skola med runt 40 elever sammanlagt! De går från förskoleklass upp till och med årskurs sex. Skolan får nu ett vackert diplom signerat Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och en av initiativtagarna, H.K.H. Prins Daniel.

– Det känns oerhört inspirerande för vår lilla skola, säger Anna-Karin.

Anna-Karin Svantesson planerar redan nästa event för eleverna som kommer att gå av stapeln den 31 januari då eleverna kommer att delta i utmaningen ”Jumping Jacks” i Generation Peps regi. Utmaningen är öppen för alla skolor. Mer information finns på Generation Peps webbsida: Vi utmanar Sverige i Jumping Jacks | generationpep.se

Vad är Generation Pep Skola?

Generation Pep Skola är ett kostnadsfritt verktyg och skolor som arbetar aktivt med verktyget kan bli certifierade sedan hösten 2020. Skolan skattat sitt nuläge genom evidensbaserade frågor för sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och sedan tagit fram konkreta handlingsplaner.

När en skola skattat sig högt på alla sex områden har skolan möjlighet att bli certifierad. Handlingsplanen skickas in till Generation Pep där en expertgrupp går igenom handlingsplanen innan skolan tilldelas certifieringen. certifieringen löper på årsbasis, per kalenderår och sedan kan skolan ansöka på nytt. Arbetet med barn och ungas hälsa är ju en färskvara och kräver ett kontinuerligt arbete.

– Vi är jätteglada över att så många skolor vill ta på sig ledartröjan och engagerar sig i sina elevers hälsa. Skolan är den arena som har möjlighet att nå ut till alla barn, och är också idag en plats där många barn kommer i rörelse. Att vi nu kan certifiera skolans arbete känns helt fantastiskt. En certifiering innebär att hela skolan tagit krafttag och att alla delar på skolan verkligen finns där för att stötta eleverna till en bättre fysisk hälsa och att arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Alunskolan är den andra skolan i Mörbylånga kommun som blir certifierad. 2022 blev Torslunda skola utsedd till en certifierad Generation Pep skola för första gången och har även varit det i år och fortsätter som certifierad tillsammans med Alunskolan 2024.

För mer information och frågor

Anna-Karin Svantesson, lärare fritidshem Alunskolan, Mörbylånga kommun
073-055 90 65 eller anna-karin.svantesson@skola.morbylanga.se

Henriette Stahle, kommunikationsansvarig på Generation Pep
070-263 18 81 eller henriette@generationpep.se

Senast uppdaterad: 2024-01-16 Publicerad: 2023-12-21
Gå till topp