Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Reglerna är till för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.

Länsstyrelsen, polisen och kommunen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller att kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, det vill säga har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

Samtliga lokala föreskrifter finns i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.

Sidan uppdaterad 9 april 2015 Kommentera sidan