Snöskador

Kommunen är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till kommunen.

Kommunen är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte att undvika att fastighetsägares staket och brevlådor ibland tar skada. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till kommunen.

Kommunen skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom mekanisk skada.

  • Snötryck
  • Sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägrenen. Staket och brevlådor bör vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck. Skador som uppkommer på detta sätt ersätts vanligen inte.
  • Mekanisk skada
    Uppkommer då plogbladet kommer åt staketet eller brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig bör ersättning ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt.
  • Snöupplagsskador
    När omotiverat stora upplag läggs innanför eller i anslutning till fastighetsgränser och ger skador på egendom ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren.

Anmälan av snöröjningsskada

Anmälan av snöskada ska göras på blankett "Anmälan av snöröjningsskada". Permanentboende ska vid normala vinterförhållanden anmäla skadorna senast den 31 mars. Fritidsboende ska anmäla skadorna senast den 15 maj.

Bedömning av snöskada görs gemensamt av kommunen och vår entreprenör. Om skadan anses vara ersättningspliktig erbjuds fastighetsägaren att åtgärda skadan själv mot ersättning. Ersättning ges endast för hela eller delar av materialkostnaden, beroende av skadans art samt skick på det skadade objektet.

Ersättning utgår inte om inte bedömning gjorts. Fakturorna måste vara godkända av kommunen.

För att överklaga kommunens beslut angående snöröjningsskador ska skadeståndsanpråk göras skriftligen till kommunen. Skadeståndsanspråket ska innehålla den totala ersättningen som fastighetsägaren gör anspråk på. Bifoga gärna foto.

Sidan granskad 17 september 2019 Kommentera sidan