Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Snöröjning

Snöröjning

Riktlinjer för snöröjning, anmälan av snöröjningsskador m.m.

Snöröjningsenheterna åker ut när det under pågående snöfall kommit 5 cm blötsnö, 10 cm torr snö eller vid drivbildning.

Här snöröjer kommunen

  • Kommunala vägar där kommunen är huvudman för allmän platsmark (gator) omfattas av kommunal snöröjning inklusive halkbekämpning samt uppsättning av snökäppar.
  • Enskilda vägar där kommunen förvaltar statliga driftbidraget för snöröjning.
  • Vägar till viktigare kommunala verksamheter, såsom vatten- och reningsverk etc.
  • Enskilda vägar med bra standard och hög andel mantalsskrivna, samt att det finns en ekonomiskt försvarbar lösning, omfattas av kommunal snöröjning. För dessa vägar beslutar och bekostar väghållaren halkbekämpning.

Varför är det inte plogat på min gata?

En plogsväng tar cirka 4-12 timmar vilket innebär att det kan ha kommit mycket mera snö än 10 cm innan plogbilen kommer till din gata. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till din gata.

Bortforsling av snö

Kommunen transporterar bort snö efter avslutat snöfall om trafiksäkerhet eller framkomlighet äventyras väsentligt, men vi undviker onödiga och kostsamma transporter som är skadliga för miljön.

Underlätta snöröjningen

Du kan underlätta för snöröjarna genom att tänka på följande.

  • Undvika att skotta snö från uppfarter till gata/väg och trottoar.
  • Undvik att parkera på gatan vid snöfall. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
  • Lämna alltid företräde åt snöröjningsfordonen
  • Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen
  • Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
  • Ta bort eventuella trädgrenar och buskar som växer ut över gatumark lägre än 3,6 meter. Gör du det underlättar du även för synskadade.

Vid kraftigare halka kan du själv hämta sand på våra kommunförråd.

Enskilda vägar kan ansöka om kommunal snöröjning

Enskilda vägar med sämre standard erhåller ingen kommunal snöröjning men kan i vissa fall, beroende av antalet mantalsskrivna och vägstandard, erhålla bidrag med 50 procent av kostnaden.

Är du nyinflyttad vid en väg som inte omfattas av kommunal snöröjning måste du ansöka om kommunal snöröjning.

Ansökan om kommunal snöröjning eller kommunalt bidrag för snöröjning görs på blankett "Ansökan om kommunal snöröjning".

Sidan granskad 1 december 2021 Kommentera sidan