Du är här: Start/Trafik & Resor/Serviceresor

Serviceresor

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län. Reglerna är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du fritt i all kollektivtrafik i Kalmar län. Detta gäller mot uppvisande av giltigt Färdtjänstkort och legitimation. Gratisresan gäller även för din medresenär.
Observera - gratisresor med färdtjänsttillstånd gäller inte:
På SJ:s tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda - Vissefjärda
På Skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst samt beställer resor via Kalmar länstrafiks kundtjänst. Du finner mer information på länstrafikens hemsida.


Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Färdtjänst gäller inte för resor till och från sjukvård.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).
Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet.

Sjukresa

En sjukresa gör du som reser med buss, tåg, servicefordon eller egen bil till en vårdinrättning. Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.

Sidan uppdaterad 29 maj 2019 Kommentera sidan