Rektor informerar

Förutom Läroplan, kursplaner och Mörbylånga kommuns skolvision som styr vårt arbete så hittar du här de planer och dokument som vi arbetar efter.

Trivselregler

På Gårdby skola skapar vi trivsel och trygghet genom att:

 • vara en bra kompis och medarbetare - vi är varandras arbetsmiljö
 • visa varandra respekt och hänsyn
 • använda ett bra språk
 • vi är rädda om vår gemensamma inne- och utemiljö
 • ge varandra arbetsro

I vår skola:

 • väntar vi bakom bommen tills bussen har stannat
 • lämnar vi ytterkläder på avsedd plats utanför klassrum och matsal, skorna på avsedd plats
 • är vi hälsosamma - vi lämnar sötsaker och godis hemma
 • visar vi hänsyn till allergiker genom att lämna alla typer av nötter och frön hemma
 • får snöbollskastning enbart ske på fritiden
 • lämnar vi inte skolgården eller skolområdet utan tillåtelse
 • är det inte tillåtet att filma och fotografera under skoltid, inte heller till och från skolan 
 • har vi mobilfria lektioner, undantaget tillfällen då mobil eller ipad är ett inslag i undervisningen där pedagog beslutar om användandet
 • leker vi gärna och mycket - vi är högst sex barn samtidigt på kompisgungan och turas om - bygger vi kojor river vi dem när vi har lekt klart så ny koja kan bygga

Medhavd mobil förvaras avstängd i skolväskan eller lämnas till undervisande lärare innan lektionen startar. Om regler kring mobilanvändadet inte följs omhänderstas mobilen och återlämnas tidigast vid skoldagens slut.

Konsekvenser:

 1. Samtal med den som bryter mot en regel
 2. Vid upprepade förseelser kontaktas vårdnadshavare
 3. Möte mellan vårdnadshavare, lärare och elev
 4. Rektor kallar till möte
Sidan uppdaterad 10 juli 2019 Kommentera sidan