Du är här: Start/Start/Nyheter/Schema för bemanning i Södra Möckleby

Schema för bemanning i Södra Möckleby

Mörbylånga kommun arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten och delaktigheten för kommunens medborgare. Ett led i det är den utökade bemanningen på Kraftsamling Sydölands kontor i Södra Möckleby.

Från och med den 31 oktober kan man besöka kontoret för att ställa frågor, komma med idéer och synpunkter på kommunens verksamheter. Kontoret kommer att bemannas av olika tjänstepersoner och politiker, enligt schemat som listas här nedan.

– För oss är det viktigt att finnas till hands ute i vår kommun. Det här är en chans för oss att lägga örat mot marken och få höra vad som efterfrågas, hur vår verksamhet uppfattas. Vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande och Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, finns på plats i Södra Möckleby torsdagen den 31 oktober.

Kraftsamling Sydöland kommer fortsatt att bemanna kontoret i Södra Möckleby på måndagar klockan 16-18 samt tisdagar klockan 11-13.

Schemat kan fyllas på ytterligare och kommer att uppdateras kontinuerligt.

31 oktober kl. 13-15
Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande och Ann Willsund, kommundirektör.

5 november kl. 13-15
David Idermark, skolchef och Maria Tudén, rektor Alunskolan.

14 november kl. 13-15
Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef och Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare.

19 november kl. 13-15
Kerstin Parker, HR-chef, Åsa Bejvall, ekonomichef och Charlotta Rasmusson, administrativ chef.

21 november kl. 13-15
Ann-Katrin Ståhl, socialchef och Pernilla Ekoholm Slottner, omsorgschef, Malin Furberg, IFO-chef.

28 november kl. 13-15
Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef, Marie-Christine Svensson, stadarkitekt och Bengt Johansson, mark- och exploateringschef.

3 december kl. 13-15
Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef och Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare.

5 december kl. 13-15
David Idermark, skolchef och Maria Tudén, rektor Alunskolan.

19 december kl. 13-15
Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef, Jens Olsén, VA- och fjärrvärmechef och Peter Asteberg, projektledare infrastruktur.

Sidan uppdaterad 29 oktober 2019 Kommentera sidan