Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun vill stärka medarbetarskapet

Mörbylånga kommun vill stärka medarbetarskapet

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun genomför årligen en medarbetarenkät för att fortsätta utveckla organisationen och bli en bättre arbetsgivare. Enkäten mäter hur vi som arbetsgivare skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.

Med hjälp av enkäten mäts fyra indikatorer och övergripande mål för att ta tempen på organisationen. Efter medarbetarenkäten 2018 kunde man konstatera att kommunen inte nådde upp till de högt uppsatta målen kring medarbetarskapet.

– För att klara kraven på effektiviseringar krävdes det förra året en kombination med högt uppsatta mål och stort fokus och kraft på förändringar. Den kombinationen har inte fått tillräcklig förankring i verksamheterna och det tror vi ligger bakom resultatet, säger Ann Willsund, kommundirektör.

För att möta resultatet från medarbetarenkäten kommer kommunen nu att genomföra flera satsningar på medarbetarna. Förutom på ledarskapet och medarbetarskapet genom kompetensutveckling och dialog om mål, uppdrag och kvalité, blir det satsningar på personalens egen hälsa.

– Vi är måna om att våra anställda ska trivas hos oss och att man kunna utvecklas på sin arbetsplats. Att det finns utrymme till att må bra på jobbet, säger Charlotta Rasmusson, HR- och Administrativ chef i Mörbylånga kommun.

Med start under 2019 kommer det satsas på hälsa i projektet "Hälsa Tillsammans – smartare, gladare, friskare". Projektet fokuserar på hur vi kan få goda, friska idéer till verkligt mående.

– Vi vill lyfta fram hälsa på alla våra arbetsplatser. Vi vill stärka medarbetarskapet genom att inspirera varandra, säger Charlotta Rasmusson.

Under året kommer alla anställda också att bli inbjudna till föreläsning om hälsa, kost och motion. 2019 ska vara ett år med stort fokus på ett hållbart arbetsliv.

Attraktiv arbetsgivare

Mörbylånga kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och ser våra medarbetare som den viktigaste resursen. I Mörbylånga kommun står människan i fokus.

Sidan uppdaterad 2 april 2019 Kommentera sidan