Du är här: Start/Start/Nyheter/Information om ledningsnätsarbete i Södra Möckleby och Degerhamn

Information om ledningsnätsarbete i Södra Möckleby och Degerhamn

Svapipe AB kommer på uppdrag av Mörbylånga kommun att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Södra Möckleby och Degerhamn. Arbetet kommer pågå mellan vecka 2-8.

Denna undersökning görs på grund av den stora belastningen av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd, vilket medför en onödigt stor miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

Berörda fastighetsägare är informerade, då personal från Svapipe kommer behöva beträda fastigheterna vid ett antal tillfällen.

Här kan du se en större bild av kartan (pdf, öppnas i nytt fönster).

För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i fastigheten så är det bara att vädra ut.

Inför ledningsinventeringen ber vi berörda fastighetsägare att göra följande:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fylla på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i fastigheten.
  • Vi ber er också att före inventeringen startar ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten.

Uppsamlingsbrunnar kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Svapipe kommer att tömma alla brunnar som är framtagna. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten. Därför ser vi gärna att brunnen är framtagen innan projektet startar enligt angiven startvecka ovan.

OBSERVERA! Om brunnen inte är frilagd i tid kan vi tyvärr ej rensa den.

Sidan uppdaterad 2 januari 2019 Kommentera sidan