Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Ny servicepolicy ska gynna invånare, företagare, föreningar och besökare

Ny servicepolicy ska gynna invånare, företagare, föreningar och besökare

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun har bestämt att service är viktigt. På sammanträdet den 28 augusti antogs en ny servicepolicy.

– Servicepolicyn är viktig för kommunens invånare, företagare, föreningar och besökare. Den utgör grunden för Mörbylånga kommuns service och beskriver förhållningssättet i mötet med dem kommunen är till för. Service är också en förutsättning för att nå de politiska målen, säger Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den finns många policys – vad gör den här för skillnad?

Individens och samhällets krav på myndigheters service och tillgänglighet ökar hela tiden. Utgångspunkten i servicepolicyn handlar om att skapa förutsättningar att förstå behoven hos de som använder kommunens tjänster – eftersom det är dem som avgör vad som är god service.

En gemensam syn på service ger många fördelar för Mörbylånga kommun som organisation och destination. Genom goda serviceupplevelser uppstår en livsmiljö där människor är trygga, vilket gör kommunen till attraktivare plats att bo, arbeta och leva.

Jobbar inte redan kommunen med service?

– Vi gör mycket som är bra i våra verksamheter men strävar hela tiden att bli bättre. Servicepolicyn sätter fingret på hur vi tar oss dit, vilket är genom ökad dialog, lyssna till klagomål och synpunkter samt våga pröva nya arbetssätt och metoder, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att öka tillgängligheten och servicenivån både vad det gäller information, snabbhet att hantera ärenden samt bemötande. Den senaste tiden har till exempel telefontider på bygglovsavdelningen samt digitaliseringen prioriteras.

Sidan uppdaterad 29 augusti 2018 Kommentera sidan