Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti

Idag har kommunstyrelsen bland annat beslutat om fortsatta bidrag för Öland Spirar/Ölands Skördefest samt Ironman.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/.

Policy för sponsring

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en policy som anger kommunens viljeriktning och riktlinjer vid sponsring till olika aktiviteter och arrangemang inom till exempel föreningslivet, idrottsrörelsen eller kulturen.

När kommunen lämnar sponsorstöd ska det syfta till att synliggöra Mörbylånga kommuns verksamheter och varumärke på ett positivt sätt. Det kan ske när synligheten bedöms vara särskilt värdefull enligt förutbestämda kriterier. Kommunen kan välja att sponsra genom kontanta medel, lokaler, personella resurser eller genom en kombination av dessa.

Sponsring av Öland Spirar/Ölands Skördefest 2018-2020

Mörbylånga kommun har mottagit ett avtalsförslag om att under tre år bidra till arrangemanget Ölands skördefest/Öland spirar med 100 000 kronor plus moms per år. Avtalet avser åren 2018-2020 och innefattar bland annat exponering av kommunens logotyp i tidningsannonser, medverkan på olika aktiviteter och länk till kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet.

Ironman – samarbetsavtal 2019-2023

Destination Kalmar AB har skickat ett underlag för att Mörbylånga kommun ska vara medfinansiär av Ironman Kalmar åren 2019-2023. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna samarbetsavtalet som innebär att kommunen bidrar med 350 000 kr per år under åren 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023.

Mörbylånga kommun har varit med i upplägget Ironman Kalmar sedan 2012. Cykelmomentet genomförs i till största delen i vår kommun.

– Förutom att tävlingen skapar möjligheter för näringslivet att få en förlängning av säsongen ger evenemanget en god marknadsföring av vår kommun då tävlingen får stor massmedial uppmärksamhet både nationellt och internationellt, säger Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande.

Capellagårdens ansökan om ekonomiskt stöd för Mobil samåkning

Capellagården har ansökt om ekonomiskt stöd för att möjliggöra samåkning för skolans studerande och personal. För att genomföra detta krävs det enligt ansökan inköp av ett system kallat mobil samåkning. Skolan ansöker nu om stöd för detta – 67 000 kronor för år 2018 och 59 000 kronor/år framöver.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan.

Capellagårdens – ansökan om amorteringsfrihet för lån

År 2010 ansökte Stiftelsen Capellagården om ett lån på 400 000 kronor som beviljades och utbetalades. Amortering skulle ha påbörjats år 2016 men i ett beslut från 2015 sköts amorteringen upp. Skolan har därefter inte amorterat något på lånet. Nu har en ny ansökan inkommit som gäller ytterligare amorteringsfrihet på lånet.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett uppskov av återbetalningstiden med ett år. Slutbetalning ska ske som senast den 27 september 2022. Behövs ytterligare tid för återbetalning ska en ny ansökan lämnas in årligen till Mörbylånga kommun. Som säkerhet för lånet har stiftelsen lämnat över pantbrev för fastigheten.

Nya köpekontrakt

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna fyra köpekontrakt.

Hamngrillen i Färjestaden köper marken, som man tidigare har arrenderat av Mörbylånga kommun, där de bedriver sin restaurangverksamhet. Mörbylånga kommun säljer ett markområde vid brofästet där Tvättcenter Öland AB, Vianor AB och Brofästet Fastighet AB köper varsin del av fastigheten. Tvättcenter och Vianor avser att expandera sina befintliga verksamheter medan det tredje företaget avser att bygga fastigheter för uthyrning till företag som bedriver verksamhet inom bilbesiktning, bilverkstad samt bilglas.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Förändring av investeringsbudgeten
  • Debiteringsmodeller avtalskunder VA till grund för prislista
  • Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 2017 och ansvarsfrihet
  • Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
  • VA-verksamheten – Årsrapport 2017
  • Fjärrvärmeverksamheten – Årsrapport 2017
  • Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag
  • Kommunfullmäktiges arbetsordning
  • Servicepolicy för Mörbylånga kommun

 

Sidan uppdaterad 14 augusti 2018 Kommentera sidan