Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Trygg och säker/Din säkerhet/Krisberedskapsvecka

Krisberedskapsvecka 28 maj - 3 juni

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan, som genomförs tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Broschyren beskriver hur vi förbereder oss på en vardag där samhällets service inte fungerar som vi är vana vid. Informationen tar också upp grunderna för hur landet fungerar om vi hotas av krig.

Broschyren finns att ladda ner på dinsakerhet.se och är även översatt till 14 andra språk.

Sidan uppdaterad 23 maj 2018 Kommentera sidan