Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Trygg och säker/Risker i kommunen

Risker i kommunen

För att minska riskerna och sårbarheterna i kommunen tas det under början av varje mandatperiod fram en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Mörbylånga kommun är en sammanställning av det arbete med risker och sårbarheter som pågår i kommunen. Grundanalysen tas fram i början av mandatperioden och byggs sedan på löpande år för år utifrån den nya kunskap som skapas och de åtgärder som vidtas.

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen ska:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
  • ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda
  • ge underlag för samhällsplanering
  • bidra till en riskbild för hela samhället.

Riskanalysen omfattar hela den kommunala verksamheten med berör även risker med infrastruktur och försörjning.

Risker i kommunen

Mörbylånga är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå.

Några exempel är

  • extremt väder
  • problem med dricksvatten och avlopp
  • strömavbrott
  • störningar inom it och telefoni
  • utsläpp av farliga ämnen

Klarar du dig utan vatten, el eller en fungerande internetuppkoppling? Gör din egen risk- och sårbarhetsanalys. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. På Dinsäkerhet.se finns många tips på hur du kan göra.

Sidan uppdaterad 22 maj 2018 Kommentera sidan