Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Kommuner samarbetar för att förbättra företagsklimatet

Kommuner samarbetar för att förbättra företagsklimatet

Mörbylånga kommun samverkar med Borgholm, Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner i utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, som drivs i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi.

Utbildningen syftar till att förbättra det lokala företagsklimatet samt förenkla och förbättra servicen till invånare och företag. Under utbildningen kommer kommunerna att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärdspaket för att förenkla för dem som har kontakt med sin kommun i olika ärenden.

- ”Vi vill underlätta för företagare och medborgare i vår kommun. Målet är att underlätta för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet i Mörbylånga kommun. Genom denna utbildningsserie kommer vi att påbörja en resa. Utbildningen kommer att hjälpa oss att identifiera vad vi behöver förbättra, sen kommer vi att lägga kraft och energi på att förändra de delarna”, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Utbildningen pågår under hela våren 2018. Startskottet går den 7 februari, då chefer, handläggare och politiker i de fem kommunerna samlas för en gemensam föreläsnings- och workshopdag i Nybro.

För mer information
Susanne Bredsjö Budge, näringslivsutvecklare
Tfn: 0485-470 07
susanne.bredsjo.budge@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 31 januari 2018 Kommentera sidan