Ordningsregler för styrketräningslokaler

Ordningsregler för styrketräningslokaler.

  • För att få vistas i styrketräningslokalen krävs ett träningskort/nyckelkort, som kommunen utfärdar. Kortet är personligt och ska tas med till styrketräningslokalen och kunna visas upp på begäran.
  • Om du upptäcker att någon utrustning är trasig eller behöver repareras meddela vaktmästaren omgående. Det är viktigt för allas säkerhet att redskapen är i god kondition.
  • Var noga med att städa upp efter dig.
  • Ställ tillbaka använda redskap på respektive plats.
  • Det är förbjudet att använda alla slags dopningsmedel. Skulle sådan användning upptäckas leder det till avstängning från lokalen.
  • Den som sist lämnar lokaler ser till att stereon är avstängd, belysningen är släckt och att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.
  • Tänk på hur du själv vill att anläggningen ska se ut när du kommer nästa gång.
  • Passersystemet innebär att dörrarna inte kan stå öppna. Om det ligger mattor eller dylikt emellan startar larmet. I systemet kan vi avläsa vilket kort som använts och när dörrarna har öppnats.

Lycka till med träningen!

Sidan granskad 9 juni 2017 Kommentera sidan