Förskolechefen informerar

Förskolechefen informerar

Välkomna till Skogsgläntans förskola

Här följer några praktiska råd & tips!

Tider
Barnens närvarotid ska rapporteras via E-tjänst som ni hittar på Mörbylånga kommuns hemsida. Den tid barnen får vara på förskolan är föräldrarnas arbetstid eller studietid jämte skälig restid. Har någon förälder semester eller annan ledighet ska barnen vara hemma såvida inte särskilda skäl föreligger. Föräldralediga har rätt till 15 tim/vecka. Är man arbetslös så får man lämna barnen 25 tim/vecka. Om någon annan än vårdnadshavare hämtar barnet ska det meddelas personalen.

Allmän förskola

Från och med hösten 2010 gäller allmän förskola för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka. Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar samma terminstider och lovdagar som förskoleklassen och skolan. Man har inte tillgång till förskolan under lov.

Måltider
Vi serverar frukost 08.00
Lunch 11.30
Mellanmål 14.30

Om barnet har någon allergi skall särskild blankett fyllas i. Meddela personalen vid inskolningssamtalet.

Kläder
Praktiska, oömma och märkta kläder samt extra plagg. Tänk – kläder efter väder!

Vila
Eftersom de flesta barn har behov av vila, får de i någon form vila eller en stunds avkoppling under dagen.

Frånvaro
Första dagen ska frånvaro anmälas till förskolan, ring före 07.30. Vi vill att ni meddelar när barnet kommer tillbaka, detta för att underlätta planering av verksamheten.

Sjukdom
Barnet ska kunna/orka delta i verksamheten och i alla aktiviteter, i annat fall bör barnet vara hemma tills de är friska. Av hänsyn till alla som vistas på förskolan bör man tänka på smittorisken. Se. Info från smittskyddsinst. ang. smitta i förskola. Om barnet av särskild anledning behöver medicineras på förskolan så måste vårdnadshavaren fylla i en egenvårdsblankett.

Barnets hemadress & telefonnummer
Telefonnummer till föräldrarnas arbetsplatser ska lämnas till personalen. Glöm inte att meddela förskolan vid ändringar. Vi måste alltid ha aktuella telefonnummer så att vi kan nå Er vid ev. krissituationer.

Försäkring
Mörbylånga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn inom förskolan.
Tänk på att anmäla olycksfall på en gång, blanketter finns att hämta på vår hemsida.

Daglig kontakt
Ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar & förskolan är grunden för en positiv vistelse för barnen.

Utvecklingssamtal
Handlar om ditt barns utveckling & lärande. Det är en dialog förälder – personal- barn, som vi tillsammans ska arbeta för att barnets vistelse i förskolan ska bli stimulerande, utvecklande och rolig.

Föräldramöten
Innehåller information om verksamheten och är ett forum för delaktighet. Det är samtidigt ett tillfälle att bekanta sig med de andra föräldrarna på förskolan.

Läroplan
Den pedagogiska verksamheten på förskolan planeras och utvärderas utifrån de mål som Lpfö-98 ger.

Planering/utvärderings/utbildning
Förskolan har rätt att stänga 4 dagar/år. Vilka dagar det gäller finns på hemsidan. Jouravdelning finns om man inte kan ordna barnomsorg denna dag.

Semester
Under verksamhetsåret och till sommarsemester kommer du som förälder att bli tillfrågad vilket tillsynsbehov du har för ditt barn. Denna förfrågan görs så att vi kan planera personalbehovet, matinköp m.m. Under sommaren slås förskolorna ihop för att personalen ska kunna ta ut sin semester. Det är inte säkert att det blir barnets ordinarie förskola som håller öppet.

Avgifter
Avgiften uttags med en fast avgift per månad som är inkomstprövad. Den fasta avgiften uttags 12 månader/år
Ändrade inkomstförhållanden ska omedelbart och skriftligen anmälas till skolförvaltningen.

Uppsägning
Två månader i förväg ska uppsägning skriftligen lämnas in. Om barnet slutar utan uppsägning får föräldern betala för uppsägningstiden vare sig barnet är där eller ej.

Öppettider

Förskolan är öppen 06.00-18.00. Vi samverkar vid öppning och stängning, på Skogsgläntan öppnar och stänger vi på Solen.

Att tänka på:

Extrakläder i barnets låda Namna alla kläder och skor Regnkläder och stövlarTa med blöjor och ev. salva Ta med ev. gosedjur eller napp Tala om för personalen om någon annan skall hämta barnet. Meddela om ni blir försenade vid hämtning/lämning Ring på morgonen då barnet inte kommer (sjukdom eller ledighet) Vid sjukdom: låt barnet vara hemma så pass länge att det orkar med en hel dag på förskolan med lek, aktiviteter och utevistelse.

Om ni undrar över något FRÅGA! Vi finns till för Er och Era barn. Välkomna!

Sidan uppdaterad 25 juni 2019 Kommentera sidan