Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Dricksvatten och avlopp/Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten eller avlopp har ansvar för ledningarna som finns på din fastighet. Det gäller från anslutningspunkten, som oftast finns vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ansvarar du för att åtgärda eventuella fel på dessa ledningar.

Har du enskilt vatten och avlopp och vill ansluta dig till det kommunala VA-ledningsnätet gör du en ansökan till kommunen. Använd blanketten "Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp".

Sidan granskad 15 augusti 2019 Kommentera sidan