Förskolechefen informerar

Förskolechefen informerar.

Välkomna till Solvändan.

Föräldrainformation

Med start höstterminen 2017 tar Mörbylånga Förskola Solvändan avgörande kliv i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Som meddelats tidigare, kommer avdelningarnas uppdelning förändras från nuvarande 1-4 åringar och 5 års avdelning till en organisation med 1-3 åringar och 4-5 års avdelning.

I samband med detta kommer avdelningarna även byta namn. Namnen anknyter till vårt fysiska läge på Fågelvägen, men också till Ölands rika fågelliv. Avdelningarna kommer heta Hägern, Beckasinen, Spoven, Finken, Trasten och Sparven. Det är fågelfamiljer som kan symbolisera en gemenskap på avdelningarna, men att det också alltid finns utrymme för variation inom en familj.

Startskottet för den materiella förflyttningen av innehållet i våra lokaler sker nu under sommarveckorna. Vi kommer under denna period hjälpa varandra över avdelningsgränserna för att omorganisationen ska kunna ske så smidigt som möjligt.

Vi känner alla stor nyfikenhet och hoppfullhet inför denna förändring, vilken kommer ge oss nya möjligheter att utveckla det pedagogiska arbetet och den pedagogiska miljön kring era barn.

Allmän information

Regler: På länken https://morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/Regler hittar ni regler för förskolan.

Vistelsetid för barn där föräldrar är föräldralediga

Från augusti 2018 kommer vi erbjuda följande tider för föräldralediga tis-tors 0900-1400 

Schema: Ni ska via kommunens hemsida, www.morbylanga.se, och E-tjänst, lägga in schematider för ert barn. Tiden ni registrerar är den tid ni anländer till förskolan samt den tid ni lämnar den.

Inkomstuppgift: Avgiften baseras på er inkomst, så tänk på att uppdatera den via hemsidan och E-tjänst. Det görs årliga avstämningar vilket kan resultera i en extra faktura eller en utbetalning (i de fall ni betalat för mycket).

Stängningsdagar förskolor/fritidshem

29 oktoberär det dags för höstterminens fortbildningsdag/stängningsdag. Samma regler gäller som tidigare att man måste anmäla innan för att få plats.

Sidan uppdaterad 7 september 2018 Kommentera sidan