Skolbiblioteket

På skolbiblioteket kan man få hjälp med att söka information. Biblioteket är till både för elever, lärare och övrig personal.

Biblioteket Skansenskolan

Vårt fina bibliotek på Skansenskolan ligger i hjärtat av skolan och används av år F-9. Här kan eleverna få hjälp med boktips, informationssökning och stöttning i sitt skolarbete.

Skolbibliotekarien är ute i klasserna och bokpratar för att stimulera till läsning. Lärare kan boka bibliotekarien för att undervisa eleverna i informationssökning. Det pågår kontinuerligt olika projekt i skolan som biblioteket är delaktiga i. Biblioteket används flitigt av eleverna, både för att sitta och arbeta och för att umgås med andra. 

Öppettider

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00

Varmt välkomna!

Sidan uppdaterad 30 september 2016 Kommentera sidan