Rektor informerar

Rektor på Glömmingeskolan informerar

Föräldrar

Vid skolan finns ett föräldraråd bestående av föräldrar från förskola, förskoleklass och åk 1 - 6. Föräldrarådet är en länk mellan hemmet och skolan. Information om namn på representanterna kan fås av Merima Hodzic på skolexpeditionen i Skogsby tfn: 0485-477 44.

Elever

Elevråd
I demokratifostrande syfte har vi vid skolan ett elevråd från förskoleklass - åk 6. Varje klass representeras av två elever. Representanterna utses av övriga klasskamrater. Elevrådet träffas ungefär en gång per månad. Elevrådet har till stora delar en trivselfrämjande roll vid skolan.

Matråd
Vi har ett matråd bestående av en elev från varje årskurs, en lärarrepresentant, skolmåltidspersonalen samt rektor .Om möjligt deltar även vår kostchef. Vi träffas en gång/termin för att diskutera frågor rörande vår skolmat och trivseln i matsalen. Elevrepresentanterna har med sig olika förslag från sina kamrater om hur vi ytterligare kan förbättra trivseln kring våra skolmåltider. De har här även möjlighet att påverka vår matsedel.

Sidan uppdaterad 19 januari 2018 Kommentera sidan