Kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2016

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 24 oktober kl. 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten.

Kulturinslag: Konstföremål

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet i direktsändning eller lyssna på mötet i efterhand.

24 oktober kl. 18 kan du klicka här för att komma till webbsändningen

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Godkännande av kungörelse
 5. Meddelanden och information
  - Bo Thoor – Information om Projekt Ölandsleden, Cykla fyr till fyr (15 minuter)
  - Eleonor Rosenqvist – Återrapport Kulturstrategin (30 minuter)
 6. Interpellationer och frågor
 7. Anmälan av Medborgarförslag - Fler gatlysen på Södra Sandåsgatan
 8. Anmälan av Medborgarförslag - Fler farthinder på Södra Sandåsgatan
 9. Anmälan av Medborgarförslag - Anvisningsskylt till servicehuset Äppelvägen
 10. Anmälan av Medborgarförslag - Översyn av snöröjningsutrustningen för att förebygga mark- och vägskador
 11. Rapport om obesvarade medborgarförslag
 12. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
 13. Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) - Undersökning av IT-supporten för elever och lärare
 14. Uppdrag för inledande diskussion utifrån Sveriges kommuner och landstings utredning om Öland en kommun
 15. Sammanträdesplan 2018
 16. Policy för väg- och gatubelysning
 17. Försäljning av vindkraftverk Brahehus
 18. Antagande av detaljplan - Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan
 19. Begäran om entledigande av ersättare i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB
 20. Val av ersättare i Mörbylånga Bostad AB efter Per Fredriksson (-)
 21. Val av ersättare i Mörbylånga Fastighet AB efter Per Fredriksson (-)
Sidan uppdaterad 18 oktober 2017 Kommentera sidan