Du är här: Start/Barn & Utbildning/Kvalitet och resultat

Kvalitet och resultat

Öppna jämförelser Grundskola

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen jämförelser mellan alla kommuner. Mörbylånga kommun hamnar på plats 10 av landets totala 290 kommuner för det sammanvägda kunskapsresultatet i SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Grundskola 2017".

Rent placeringsmässigt är vi på plats 44 när det gäller eleverna i år 9 och deras förmåga att klara kunskapskraven i alla ämnen.

Öppna jämförelser Grundskola

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

Mörbylångas resultat på Nationella prov i åk 6 och 9, 2018

Årskurs 6

Mörbylångas elever har mycket goda resultat på nationella prov. I engelska för åk 6 klarade 96,4 procent av eleverna kravnivån. I matematik klarade 95,9 procent av eleverna kravnivån och i svenska 97,6 procent.

Årskurs 9

Resultatet i år 9 visar också på mycket goda resultat. I svenska klarade 97 procent av eleverna kravnivån och i engelska 93,3 procent. I religionskunskap klarade 98,1 procent kravnivån och i kemi 90,5 procent. I matematik klarar 87,3 procent kravnivån.

Meritvärde 2018

I åk 6 ligger meritvärdet för 2018 på 225. Det är en ökning med 20 poäng sedan hösten 2017 .

I åk 9 ligger meritvärdet för 2018 på 232 poäng, vilket är ett mycket bra meritvärde. Det är en ökning med 16 poäng sedan hösten 2017 och en ökning med 21 poäng sedan våren 2017.

Lärarförbundets ranking av Bästa skolkommun

I senaste rankingen (oktober 2017) kom Mörbylånga kommun på plats 49i Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun.

Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun

Sidan uppdaterad 28 juni 2018 Kommentera sidan