Du är här: Start/Barn & Utbildning/Kvalitet och resultat

Kvalitet och resultat

Här publicerar vi fortlöpande olika resultat och undersökningar av kvalitén i förskola och skola.

Öppna jämförelser Grundskola

SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör årligen jämförelser mellan alla kommuner. Mörbylånga kommun hamnar på plats 103 av landets totala 290 kommuner för det sammanvägda kunskapsresultatet i SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Grundskola 2016".

Rent placeringsmässigt är vi på plats 44 när det gäller eleverna i år 9 och deras förmåga att klara kunskapskraven i alla ämnen.

Öppna jämförelser Grundskola

Mörbylångas resultat på Nationella prov i åk 6 och 9, 2015

Årskurs 6:
Mörbylångas elever var bäst i Kalmar län på nationellt prov i engelska för åk 6, 100 % av eleverna klarade kravnivån. Kommunens snittpoäng var 15,4, jämfört med rikets 14,9.
I matematik klarade 97 % av eleverna kravnivån och i svenska 96 %.

Årskurs 9:
Resultatet i år 9 visar på mycket goda resultat i svenska och engelska där 97 % av eleverna klarat kravnivån. Matematik ligger något sämre med 86 %, men högre än riket där 82 % av eleverna klarade kravnivån. 

Resultat på Nationella prov

Lärarförbundets ranking av Bästa skolkommun

I senaste rankingen (oktober 2016) kom Mörbylånga kommun på plats 54 i Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun.

Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun

Föräldraaliansens grundskoleindex

Föräldraalliansens Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas:

  • Måluppfyllelse
  • edagogisk personal
  • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
  • Fritidshemmen

Mörbylånga kommun placerade sig på plats 14 i 2016 års undersökning. Även om vi har tappat sju placeringar jämfört med förra årets undersökning tillhör vi fortfarande topp 15 i landet.

Föräldraalliansens grundskoleindex

Sidan uppdaterad 16 juni 2016 Kommentera sidan