Kulturskolans musikundervisning

Kulturskolans bedriver undervisning på Glömmingeskolan, Gårdbyskolan, Torslunda skola, Lågan, Ladan, Skogsby, Zokker och Alunskolan. Åldersgrupperna nedan är rekommendationer.

Under rådande pandemi får elever födda 2005 och tidigare enbart distansundervisning. Högstadiet får from 25/1 undervisning som vanligt. Gruppundervisning startas succesivt med hänsyn till antal och lokalstorlek.Vid önskemål på distansundervisning i övriga ämnen, kontakta din lärare. Länk till distansundervisning: www.kulturskolanmorbylanga.se

Musik, från 5 år
Fiol/Altfiol/Cello

Musik från årskurs 2
Piano/Gitarr/Ensemble
Klarinett /Flöjt Saxofon/Gitarr/Piano
Trumpet/Trombon/Valthorn
Flöjt/Klarinett/Piano/Sång
Solosång/Sång i grupp/kör
Elbas, Gitarr, Elgitarr
Trummor/Gitarr/Elgitarr
Gitarr/Musikproduktion/Piano

Musik från årskurs 3
Dragspel /Kyrkorgel/Piano

Annan verksamhet
Konserter/Arrangering

Sidan granskad 24 januari 2021 Kommentera sidan