Kulturskolans musikundervisning

Kulturskolans bedriver undervisning på Glömmingeskolan, Gårdbyskolan, Torslunda skola, Lågan, Ladan, Skogsby, Zokker och Alunskolan. Åldersgrupperna nedan är rekommendationer.

Lärare och övrig information

ÄmneÅldersgruppHuvudlärareTelefonnummer
Film/Animation/Stopmotion från åk 3 Patrick Lems 0762878544
Fiol /Altfiol /Cello från 5 år Konstantin Shakov 070-377 44 50
Piano / Gitarr / Ensemble från årskurs 2 Magnus Bergman 073-322 61 22
Klarinett /Flöjt Saxofon/Gitarr/Piano från årskurs 2 Rolf Lindgren 0485- 477 23
073-153 53 63
Trumpet / Trombon/Valthorn från årskurs 2 Michael Jildestad 0485-471 58
070-608 55 09
Flöjt/Klarinett/Piano/Sång från årskurs 2 Margareta Magnusson 070-682 72 79
Solosång/Sång i grupp/kör från årskurs 2 Lena Marcusson 0485-477 26
070-923 41 77
Dans från 5 år Aurea Romero Alvarez 070-270 26 77
Elbas, Gitarr, Elgitarr från årskurs 2 Håkan Haraldsson 0485-474 86
076-790 44 41
Trummor/Gitarr/Elgitarr från årskurs 2 Björn Lindgren 0485-477 15
073-407 40 88   
Utåtriktad verksamhet

Carina Astner
070-676 97 71
Dragspel /Kyrkorgel/Piano från årskurs 3 Martin Johansson 0485-477 25
076-831 00 27

Konserter/ Arrangering

  Jan Olof Arnér 0485-477 24
070-734 04 69
Gitarr/Musikproduktion/Piano från årskurs 2 Johan Grusell 0485-477 09
070-202 06 09
Bild & form
från årskurs 1 Eva Matthis 076-102 09 86
Drama årskurs 1-6 Emma Lindeborg 070-781 75 66 
Sidan granskad 28 september 2018 Kommentera sidan