Kulturskolans musikundervisning

Kulturskolans bedriver undervisning på Glömmingeskolan, Gårdbyskolan, Torslunda skola, Lågan, Ladan, Skogsby, Zokker och Alunskolan. Åldersgrupperna nedan är rekommendationer.

Lärare och övrig information

ÄmneÅldersgruppHuvudlärareTelefonnummer
Film/animation från åk 3 Staffan Kvarneke 073-352 88 38
Fiol /altfiol /cello från 5 år Konstantin Shakov 070-377 44 50
Piano / Gitarr / Ensemble från årskurs 2 Magnus Bergman 073-322 61 22
Klarinett / Saxofon från årskurs 2 Rolf Lindgren 0485- 477 23
073-153 53 63
Trumpet / Trombon från årskurs 2 Michael Jildestad 0485-471 58
070-608 55 09
Flöjt/Klarinett/Piano/Sång från årskurs 2 Margareta Magnusson 070-682 72 79
Solosång/sång i grupp från årskurs 2 Lena Marcusson 0485-477 26
070-923 41 77
Gitarr från årskurs 2 Rolf Lindgren 0485-477 23
073-153 53 63
Elbas, gitarr, elgitarr från årskurs 2 Håkan Haraldsson 0485-474 86
076-790 44 41
Trummor / Pop & Rock  från årskurs 2 Björn Lindgren 0485-477 15
073-407 40 88   
Dragspel /kyrkorgel från årskurs 3 Martin Johansson 0485-477 25
076-831 00 27

Keyboard/piano  Tvärflöjt /blockflöjt

från årskurs 2 Jan Olof Arnér 0485-477 24
070-734 04 69
Gitarr/musikproduktion från årskurs 2 Johan Grusell 0485-477 09
070-202 06 09
Bild & form
från årskurs 1 Eva Matthis 076-102 09 86
Drama årskurs 1-6 Emma Lindeborg 070-781 75 66 
Utåtriktad verksamhet
Carina Astner  070-676 97 71
Sidan granskad 6 februari 2018 Kommentera sidan