Drama

Vi tränar samarbete, koncentration, avspänning, fantasi, kreativitet. Vi gör teaterlekar och övar upp röst och kropp. Vi lär oss hur man kan bygga upp en scen med improvisation. Vi gör en egen teaterföreställning.

Måndagar: Skogsbygårdens samlingssal, kl 17.00-18.30 samt kl. 18.45-20.15

Tisdagar: Lågan, Färjestaden, kl. 15.00-16.30 

Dramapedagog: Emma Lindeborg

Sidan granskad 6 februari 2018 Kommentera sidan