Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänsten för förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) är kommunens självservice/e-tjänst där du själv kan sköta dina ärenden kring dina barns placeringar i förskola och på familjedaghem.

E-tjänsten kommer du åt via e-legitimation

När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in mot e-tjänsten från din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i schema, söka omplacering/ny placering för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

Prata alltid med personalen om du lämnar in ett nytt schema med kort varsel.
Det går att lämna nytt schema senast tre dagar innan det ska börja gälla. Om du har gjort ditt schema i e-tjänsten så ska du inte lämna någon schemablankett.

Informationslänkar
Följande länkar gjordes vid starten av e-tjänsten 2014 men det mesta gäller fortfarande. Hösten 2016 uppdaterades dock tjänsten samtidigt som den bytte namn till "LifeCare planering förskola och fritidshem".

Problem med att logga in?
Först kontrollerar du så att ditt BankID fungerar med andra tjänster. När du vet att ditt BankID är OK så beror det ofta på Webbläsarinställningarna om det inte fungerar som det ska. Detta med webbläsare, och alla deras versioner, är inte lätt. Här bifogas ett par "lathundar" som vi hoppas du kan ha nytta av. Informationen är gjord av Tieto om edWise som är ett annat av våra system som bygger på ProCapita liksom e-tjänst förskola gör.

Övergång till endast ett system

Under våren 2020 så startade övergången från LifeCare och E-tjänst förskola/fritidshem till att som vårdnadshavare få tillgång till tre system i ett. Från och med september 2020 kommer alla tjänsterna finnas i SchoolSoft.

Vårdnadshavare till barn i förskola och på fritidshem behöver använda flera system fram till den 31 augusti 2020 för att kunna sköta alla ärenden som rör sitt barn. De tre systemen är:

  • SchoolSoft
  • E-tjänst SchoolSoft
  • E-tjänst förskola/fritidshem

Detta för att du, vid övergången ska bli rätt debiterad på din barnomsorgsfaktura. Från och med den 1 september 2020 så har alla funktioner flyttat in i SchoolSoft och du som vårdnadshavare använder endast SchoolSoft för ärenden gällande barnomsorg och kommunikation med din förskola och/eller ditt fritidshem.

Vi ber om er förståelse och ert tålamod, då vi under en övergångsperiod behöver be er att använda flera system.

I länken hittar du information kring vad du som vårdnadshavare till barn i förskolan respektive vårdnadshavare till barn på fritidshem behöver göra i de olika systemen.

Information för vårdnadshavare med barn i förskola.

Information för vårdnadshavare med barn på fritidshem.

Från och med den 1 augusti 2020 kommer du att kunna logga in i SchoolSofts e-tjänst. Du hittar länken till e-tjänsten under Alla filer och länkar när du loggat in i SchoolSoft eller via länken här.

I SchoolSofts e-tjänst kan du göra följande:

  • lägga in din aktuella inkomst. Är ingen inkomst angiven så debiteras du för maxtaxa.
  • ansöka om plast/säga du upp plats
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
Sidan uppdaterad 8 juli 2019 Kommentera sidan