Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänsten för förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) är kommunens självservice/e-tjänst där du själv kan sköta dina ärenden kring dina barns placeringar i förskola och på familjedaghem.

Schoolsofts e-tjänst kommer du åt via e-legitimation

I SchoolSofts e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • ansöka om plats
  • säga upp plats
  • lägga in din aktuella inkomst (om ingen inkomst är angiven debiteras du för maxtaxa)
  • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Du kan logga in mot e-tjänsten från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Logga in mot e-tjänsten genom att klicka på den här länken 

Ansökan om plats samt omsorgsorgsschema

Ansöker du om plats kan du följa din ansökan i e-tjänsten steg för steg fram tills att ditt barn har fått en placering. Du kommer att få e-postmeddelande då någon ny händelse sker i e-tjänsten. Därför är det viktigt att båda vårdnadshavare anger sina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Ditt barns omsorgsschema lägger du in direkt i skolportalen SchoolSoft när ditt barn fått en placering. Från och med det datum då placeringen startar går det att lägga in tider för omsorgsschema. Schema behöver läggas in/ändras senast tre dagar innan det ska börja gälla. 

Lägg in omsorgsschema med Bank-ID genom att klicka på den här länken

Säger du upp en plats får du uppsägningen bekräftad i e-tjänsten.

Sidan uppdaterad 3 september 2020 Kommentera sidan